fbpx

Squashsport loopt verdere schade op.

Squash Bond Nederland (SBN) heeft op dinsdag 14 december 2021 kennisgenomen van de persconferentie van het kabinet aangaande de actualiteiten rondom COVID-19. Bij besluit van het kabinet worden de bestaande maatregelen verlengd tot en met 14 januari 2022.

Concreet houden deze maatregelen in:

  • Reguliere squashbeoefening blijft dagelijks mogelijk tot 17:00;
  • Wedstrijdsport is toegestaan tot 17:00;
  • Toeschouwers/publiek niet toegestaan;
  • Horeca dagelijks toegestaan tot 17.00 uur, na 17:00 afhalen toegestaan;
  • Racketshops dagelijks toegestaan tot 17.00 uur;
  • Thuiswerken de norm, noodzakelijk werk toegestaan;
  • Coronatoegangsbewijs is en blijft verplicht, mondkapje ook;
  • 1,5 meter afstand op doorstroomlocaties.

De maatregelen die ingevoerd werden per 28 november lijden binnen de sport en daarmee de squashsector tot een aanzienlijke schade zowel financieel als sportief. Tom Lucas, directeur SBN over de fysieke en psychische gezondheidsschade: ‘’Hoewel werkgevers die in de mogelijkheid zijn in sommige gevallen de ruimte bieden om overdag vitaal te blijven en te kunnen ontladen middels sport, zien we een significante terugloop in deelnamecijfers. Daarnaast zien we squashers minder frequent actief zijn op de squashbaan. Dit effect zal ook de komende vier weken zichtbaar zijn en mede gezien de feestdagen mogelijkerwijs verergeren. Dit leidt onherroepelijk tot gezondheidsschade op langere termijn. Nogmaals aan het kabinet de oproep om – zo snel het kan – de ruimte voor reguliere sportbeoefening te verruimen, liever vandaag dan morgen, wend de volgende gezondheidscrisis af’’.

Financiële compensatie

Naast de gezondheidsschade levert de squashsector ook nu weer financieel flink in. Rogier van Veen, SBN breedtesport en innovatie hierover: ‘’ Uit recent onderzoek kwam naar voren dat aanbieders van squash gemiddeld bijna 40% minder omzet in 2021 hebben behaald. De nieuwe maatregelen zorgen naast een negatiever resultaat in 2021 ook voor een slechte start van 2022, juist in de maanden waarin een groot deel van de aanbieders het moet verdienen.’’

SBN zet zich achter de schermen hard in voor de belangen van de squashsector en daarmee sportsector. In samenwerking met Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) maakt het zich hard voor een additioneel steunpakket om sport op langere termijn beschikbaar te houden. Daarnaast werkt het nauw samen met het ministerie van VWS, NOC*NSF en POS aan een lange termijnstrategie voor de sportsector mocht een dergelijke situatie in de toekomst nog eens voorkomen.

SBN neemt op korte termijn een besluit over de wedstrijdsport in het bijzonder de competities en zal hierover communiceren via haar kanalen en de wedstrijdleiders van de clubs.

Bron: www.squash.nl