Op woensdag 01 juli zal Squash Delft weer opengaan. Dar zijn wij natuurlijk erg verheugd over. Zeker nu de versoepeling nog verder gaan dan door ons verwacht. Je kunt nu weer gewoon tegen iedereen spelen en ook wedstrijdjes spelen, als je maar buiten de baan 1,5 meter afstand houdt van elkaar. Door de SBN (Squash Bond Nederland) is er achter scherm heel hard gewerkt om dit resultaat voor de squashaanbieders te verkrijgen. Wij zijn ze dan ook zeer erkentelijk hiervoor. De SBN heeft een sportspecifiek protocol samengesteld waar ieder squashcentrum zich aan dient te houden. Dit gaat wat verder dan alleen 1,5 meter afstand houden buiten de baan. Hieronder het bericht verschenen op de website van de SBN, waarin aangeven wordt waar men zich aan dient te houden vanaf 01 juli.

Op vrijdag 26 juni heeft SBN haar definitieve protocol gedeeld met alle squashaanbieders in Nederland. Het protocol betreft een branchegewijze aanvulling op het algemeen sportprotocol dat is opgesteld door NOC*NSF, Platform Ondernemende Sport en Vereniging Sport en Gemeenten.

In het protocol zijn richtlijnen opgenomen waartoe centra, medewerkers/vrijwilligers (incl. trainers), squashers, topsporters en andere belanghebbenden rekening mee dienen te houden. Centra (al dan niet lid van SBN) maken de komende dagen een doorvertaling naar de eigen accommodatie en bereiden zich voor op de (her)opening per 1 juli.

Rogier van Veen, breedtesport en contactpersoon centra/verenigingen: ‘’In de afgelopen vier maanden hebben we samen met de centra toegewerkt naar dit moment. We hebben daar waar mogelijk de maximale ruimte benut, maar bieden squash wel op een verantwoorde wijze aan. We hebben met zijn allen reikhalzend uitgekeken naar dit moment. The wait is over, we mogen eindelijk weer (samen) de baan op’’.

Betekenis protocol voor squash(ers)

Per 1 juli is het weer mogelijk om te squashen. Op de baan is normaal spelcontact weer toegestaan, buiten de baan houden squashers van 18 jaar en ouder nog wel de 1,5 meter afstand. Hoe ziet squash er dan uit?

Ouder dan 18 jaar

 • Squash is toegestaan, maximaal 2 personen per baan, geen tijdslimiet;
 • Lessen zijn toegestaan, maximaal 2 personen per baan (excl. trainer) toegestaan;
 • Dubbelen is nog niet toegestaan;
 • Wedstrijden, clubladder- en clubactiviteiten zijn toegestaan;
 • Blijf thuis bij gezondheidsklachten en gebruik je gezonde verstand.

Jeugd t/m 18 jaar

 • Squashen is toegestaan, groepsgrote onbeperkt, geen tijdslimiet;
 • Lessen zijn toegestaan, groepsgrote onbeperkt; behoud wel 1,5 meter afstand tot je trainer;
 • Dubbelen, wedstrijden, clubladder- en clubactiviteiten zijn toegestaan;
 • Blijf thuis bij gezondheidsklachten en gebruik je gezonde verstand.

In principe zijn de horeca, toiletten, douches/kleedkamers weer open, een centrum kan hiertoe anders besluiten. Losse baanhuur is mogelijk, het lenen en/of huren van materialen nog niet. SBN werkt in de komende dagen uit hoe wedstrijden op verantwoorde wijze kunnen worden gespeeld. Voorlopig kan er gesquasht worden volgens een aantal spelregels.

Onze spelregels

 1. Squashers vanaf 19 jaar houden buiten de baan altijd 1,5 meter afstand;
 2. Je gebruikt je eigen materialen (racket en bal);
 3. Je bent verplicht een handdoek mee te nemen;
 4. Na afloop van het baangebruik desinfecteer je de ‘greep’/ ‘deurknop’;
 5. Blijf thuis als je ziek bent en/of milde gezondheidsklachten hebt of hebt gehad in de afgelopen 24 uur;
 6. Je komt en vertrekt alleen en mijd het openbaar vervoer;
 7. Je werkt mee aan de triage en/of het controle gesprek indien een centrum hiertoe besluit;
 8. Volg ten alle tijden aanwijzingen van beheerder/personeel/vrijwilligers/communicatie uitingen op;
 9. Maak gebruik van de verplichte looproutes, lees: daar waar mogelijk eenrichtingsverkeer;
 10. Vermijd niet-noodzakelijk contact (high-five, geven van een hand of anderszins) met andere op het complex aanwezige squashers dan wel medewerkers;
 11. Indien kleedkamers/lockers zijn gesloten (centrumeigenaar kan hiertoe besluiten), leg je je spullen naast de baan;
 12. Neem alle meegebrachte zaken (flesjes, doosje van de bal, etc.) weer mee naar huis;
 1. Volg de adviezen van de gezondheidsautoriteiten m.b.t. het minimaliseren van de verspreiding van de infectie;
 2. Je betaalt je baanhuur indien nodig vooraf digitaal;
 3. Indien jouw squashclub horeca aanbiedt betaal je alleen contactloos, inhoudende via mobiel of pin (NFC);
 4. Gebruik je gezonde verstand.

Vragen of onduidelijkheden? Lees dan de veel gestelde vragen in onze FAQ (klik op onderstaande button).  Het protocol is voorlopig alleen inzichtelijk voor squashcentra. 

THE WAIT IS OVER!

Reserveer snel bij jouw squashclub en wees zeker van een baan! Succes met jullie terugkeer op de baan, maak er iets moois van en wellicht tot snel! 

Bron: www.squash.nl