Afgelopen maandag heeft het demissionaire kabinet opnieuw een persconferentie gegeven. In deze persconferentie werden enige versoepelingen aangekondigd, maar heaas nog niet voor de binnensport. Niet dat dit in de lijn der verwachting lag, maar toch zijn we teleurgesteld, daar squash of een andere sport een positief effect ken hebben op het welzijn van de mens.

Tom Lucas directeur SBN: ‘’Het afgelopen jaar hebben we ons in de luwte begeven omdat we
de situatie in Nederland begrepen, uiteraard zien we de ernst van de situatie nog steeds, maar
we zijn het niet eens met de koers van de verkozen versoepelingen. Juist in tijden van een
gezondheidscrisis zou de mindset voor een gezonde levensstijl moeten prevaleren. Ook
binnensporten zoals squash kunnen hieraan een significatie bijdrage leveren’’

Voor ons betekent dit dat we in ieder geval nog tot 31 maart dicht moeten blijven. Op de achtergrond wordt er door de SBN (Squash Bond Nederland) druk uitgeoefend op de betrokken ministeries om de squashcentra’s weer open te krijgen.

Wel zijn er enige verruimingen aangekondigd voor de buitensport. Wanneer we weer et grotere groepen buiten mogen sporten al Squash Delft ook weer groepslessen conditietraining en fietsactiviteiten gaan aanbieden.

De mogelijke verruimingen per 16 maart a.s. geven extra mogelijkheden aan buitensporten.
SBN is om drie redenen van mening dat dezelfde verruimingen ook zouden moeten gelden
voor de binnensporten. Ten eerste omdat er vanuit het kabinet geen argument kan worden
gegeven waaruit blijkt dat de binnensport niet open kan.

Dat er weer mogelijk is bij de buitensporten juichen we natuurlijk toe. Nu maar hopen dat ook wij zo snel mogelijk weer wat kunnen gaan doen. Tot die tijd kan een ieder nog wel altijd terecht bij onze trainer Ken Flynn voor een conditietraining in een kleine groep of alleen. Kijk maar eens bij https://www.squash-delft.nl/stay-fit-met-ken-flynn/