Squash Delft gaat dit jaar nog de squashbanen onderwerpen aan een grondige onderhoudsbeurt. Samen met Saxon Sports – Systems, de squashbanen specialist wordt er per baan gekeken naar wat er gedaan moet worden. Vloeren, muren, glaswanden alles wordt onder de loep genomen, zodat als het klaar is de banen er weer op en top bij staan. Wij zullen u op de hoogte houden van de plannen en de werkzaamheden.