Afgelopen dinsdag heeft de regering in de persconferentie laten weten dat de huidige maatregelen van kracht blijven tot 20 april. De enige afgekondigde versoepeling is dat de avondklok vanaf 30 maart ingaat om 22. 00u uur ipv om 21.00 uur. Helaas zijn wij daar als sportsector niet mee geholpen. We zullen dus moeten wachten op betere berichten.

Op 13 april is de volgende persconferentie en wellicht is er dan meer mogelijk.

Fieldlab Binnensport breedtesport
Squash Bond Nederland heeft na de vorige persconferentie een plan ingeschoten bij NOC/NSF en andere betrokkenen om een concept รก la Fieldlab voor binnensport breedtesport op te zetten. Dit plan werd met enthousiasme ontvangen waarin eens te meer de proactieve houding van onze sportsector naar voren komt. De Fieldlab’s moeten er voor gaan zorgen dat er meer mogelijk wordt in de sportsector en in het bijzonder de squashsector. De SBN is daarover in nauw gesprek met het NOC/NSF en daarmee de betrokken ministeries. Naar verwachting zal hier volgende week meer duidelijkheid op komen.

We houden jullie op de hoogte.

Laten we hopen op een positief effect.