Marco Badoux  hierboven in het midden tussen teamgenoten Miran de Groot (L) en HP Nijhof (R)

We zullen je missen Marco! Het gaat je goed.